Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”;Công văn số 713/SGDĐT-QLCTHSSV ngày 06/09/2010 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác HSSV, Công tác ngoại khoá - Thể dục thể thao - Y tế trường học năm học 2010-2011. Thực hiện kế hoạch số 498 ngày 25 tháng 11 năm 2010 của PGD & ĐT quận Hải An về việc tổ chức HKPĐ năm học 2010-2011.

Trường Tiểu học Nam Hải xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng với các nội dung như sau:


 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

   1. Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày Quốc phòng toàn dân


   2. Tạo sự chuyển biến về công tác giáo dục thể chất trong trường học, thu hút đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn để tăng cường sức khỏe góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.


  3. Thông qua việc tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp trường để phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ cấp quận, thành phố .


  4. Đầu tư cơ cở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất và TDTT trong nhà trường và bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy thể dục để đáp ứng với yêu cầu giáo dục.

  5. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng bằng các giải pháp sáng tạo, phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và đạt hiệu quả.


II. NỘI DUNG


1. Thời gian:- 7h30 giờ, thứ 6 ngày 17/12/2010.


2. Thành phần dự: -BGH, các đồng chí đại biểu lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể địa phương,CBCNV, Ban TT-Chi hội trưởng PHHS các lớp và học sinh toàn trường


3.Địa điểm: Sân trường( Tổ dân phố số 4)


4.Trang phục: Giáo viên: Quần áo TDTT-Học sinh mặc đồng phục, đi dày bata,mũ calo…


5. Nội dung:


  •    Diễu hành biểu dương lực lượng
  •    Chào cờ : Quốc ca,Phù đổng ca
  •    BGH phát biểu khai mạc
  •    Đoàn VĐV đốt đuốc truyền thống
  •    Lời hứa VĐV và trọng tài
  •    Tổ chức các môn đồng diễn thể dục và các trò chơi vận động:

                     - Aerobic

                     - Đồng diễn TDTT

                    - Trò chơi vận động: kéo co …


Ghi chú: - Các môn còn lại gồm Điền kinh ( Nhảy xa, đá cầu, cờ vua,... thi theo lịch của nhà trường )


               - Dự kiến: Tổng kết khen thưởng: ngày 20 tháng 12 năm 2010.


III.CHUẨN BỊ: (Có bảng phân công chi tiết gửi tới từng cá nhân và chịu trách nhiệm trước nhà trường)

 

 Nam Hải, ngày 13 tháng 12 năm 2010

   Giáo viên Tổng phụ trách Đội TN TPHCM

 Đặng Thị Mỹ Q!uyên

 

 


Internet
20/08/2011